Hva er en frivilligbørs?


På en frivilligbørs møtes engasjerte personer fra lokale bedrifter, offentlige virksomheter, frivillige lag og organisasjoner ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Hvorfor delta?

Hvorfor delta?

Næringsliv


Bli mer synlig, vis bedriftens verdier, vær en støttespiller og møt spennende mennesker.

Mer info

Frivillige organisasjoner


Vis engasjement, bli sett, bygg nettverk, lær noe nytt, finn og vis frem ressurser.

Mer info

Offentlige virksomheter


Bidra til bedre samspill, møt spennende mennesker, finn ressurser og vær synlig.

Mer info

«Dette blir andre gangen vi arrangerer frivilligbørs i Lier. Vi gjennomførte en veldig vellykket børs vinteren 2019, og gjentar nå suksessen! Jeg håper mange bedrifter og organisasjoner vil være med på en morsom måte å bli kjent med
hverandre på, og samtidig kunne bidra positivt til lokalsamfunnet sitt.»

Ordfører Gunn Cecile Ringdal 

Deltagere

Her er noen av de påmeldte!