Inngåtte avtaler

Sylling IF Lier Frisklivssentral Kostveiledning for jenter 12/13 år, håndball
Lier Frivilligsentral Lier rotary foredrag kunstig intelligens
Broom Liunggjengen konferansier på konserten
DNT Drammen og Omegn Lier kommune SAmarbeide samarbeid om trenimgsgrupper for senior . Fysioterapi
Lier Bygdetun Lier kulturskole St. Hallvard jubileet
Ungdomshuset V2 Kiwanis Club Lier Ungdomshuset V2 underholder på hyggekvelder på Liers alders- og sykehjem. Datoer avtales nærmere.
HLF Lier Liunggjengen hørselstest
Liunggjengen HLF Lier Musikkinnslag på HLF møte
Liunggjengen Fosshagen ressurssenter Besøk
Lier Bygdetun Foreningen Norden Møtes for mulig arrangement for ungdom fra Sverige, Finland og Norge
Lier Røde Kors Mestring og mangfold -avd flyktgningtjenesten Besøkstjenester.
BUA Gjenbrukt luxery Utstyr til aktiviteter
Sjåstadklubben Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune musikalsk innslag på fagdag for ungdom.
Espen Lahnstein Liunggjengen Konsert for Liers poltikkere
Eiksetra Turisthytte Lier Bygdeungdomslag Leie av Eiksetra for sommerstevnet 2019
Lier Frisklivssentral DNT Drammen og Omegn Møte for å se på muligheter for samarbeid om turgrupper
Ungdomshuset V2 Lier Røde Kors Røde kors stiller mannskap på Neonparty 01.11.19
DNT Drammen og Omegn Mestring og mangfold -avd flyktgningtjenesten Samarbeid om fritidsaktiviteter og turer
Reistad IL Flyktningtjenesten, Lier kommune Serveringshjelp på IFO i Lierhallen tors og fred, kl 13-14:30.
Kiwanis Club Lier Sjåstadklubben intensjon om ungdomsarbeid
Liunggjengens Støttefore Lier kirkelig fellesråd Årlig julekonsert i Frogner kirke Omtale i Menighetsbladet Kunngjøringer
Tranby speidergruppe Tove Hofstad foredrag om lokaldemokrati på speidermøte
Broom Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune pappakveld med historier fra virkeligheten!!
Mestring og mangfold -avd flyktgningtjenesten Svensefjøset Praksisplass for flyktninger
Sjåstadklubben Lier Bygdeungdomslag swingkurs
Eiksetra turisthytte Sjåstadklubben Musikkinnslag på EIksetra Overnatting i lavvo
Lier kommune, Virksomhet Mangfold og mestring Gjenbrukt luxery være med å skaffe praksisplasser for unge og voksne
Svensefjøset Lidir bodplass mot aktiviteter fra Lidir
Ungdomshuset V2 Lier Fotoklubb Workshop på V2, bruk av mediarom
Lier Frisklivssentral Lier Bygdetun Omvisning på Bygdetunet for Frisklivssentralens deltagere med mulighet for rekrutering til dugnad
Mestring og mangfold -avd flyktgningtjenesten Lier kommune, Virksomhet Mangfold og mestring Praksisplass for flyktninger
HLF Lier TESS as Hørseltest hos Tess.
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Lier Sanitetsforening matkurs for småbarnsforeldre på Tranby helsestasjon x 2 pr. år
DNT Drammen og Omegn Kiwanis Club Lier Turistforeningen holder foredrag hos Kiwanis
TESS as HLF Lier Foredrag
Lier Røde Kors Tranby speidergruppe Speidergruppa stiller som markører til Røde kors sine øvelser
Hennummusikken Fosshagen ressurssenter Sommerkonsert i hagen
Ungdomshuset V2 Lier Bygdeungdomslag Lier Bygdeungdomslag holder swingkurs/oppvisning på V2
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Liunggjengen musikalsk innslag på fagdager på Leangkollen 12 eller 13 juni 2019
Foreningen Norden Lier Fotoklubb arrangementsfotografering, utvekslingstur til Sverige og Finland
Lier Røde Kors Tranby speidergruppe dele kunnskap om vinterberedskap med speidere i Tranby speidergruppe
DNT Drammen og Omegn BUA Samarbeid om nattinaturen høsten 2019 på Eikstra
Flyktningtjenesten, Lier kommune Lier Sanitetsforening Bistå med å få flyktninger til Åpen Kafe.
Lier Bygdetun Flyktningtjenesten, Lier kommune Praksisplass for flyktninger
DNT Drammen og Omegn Tove Hofstad tove bidrar med idemyldring om tiltak for å fremme aktivitet
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Kiwanis Club Lier Kjøring av barn og ungdom til aktiviteter, foredrag på klubbkvelder
Hennummusikken Tranby skolekorps Øvelse- og konsertsamarbeid
Sjåstadklubben Lier kirkelig fellesråd Unge talenter fra Sjåstadklubben bidrar med kulturelle innslag/konsert i kirken mot erfaring
Tranby turn Mester Grønn hallkontrakt
Kiwanis Club Lier Lier kirkelig fellesråd Hjelp ved arrangement for barn og ungdom, eks Ten sing, Lys våken etc
HLF Lier Mester Grønn Hørselstest, blomster til arrangementer.
Lier kulturskole Lier Fotoklubb Foto på kulturskolens arrangement mot kurs i Imovie for fotoklubben
TESS as Lier Frivilligsentral Kaffebesøk for vurdering av evt. presentasjon
Lier Seniordans Liunggjengen fremvisning av linedance og opplæring i 1-2- danser
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Lier Sanitetsforening Planlegge oppstart av jentegrupper i skoleåret 2019/2020; \»Sisterhood\». Møte 15.mars.
Lidir Lier Røde Kors bodplass for utstyr!
Lidir Lier Røde Kors Låne selskapslokaler mot bytting av tjenester
Reistad IL Lier Frisklivssentral Avtale om ernæringsveiledning til unge håndballspillere
Foreningen Norden Tranby speidergruppe Rekruttere ungdommer til ungdomsutveklsing vertsfamilie Informasjonsmøte hos speiderne
Lier Fotoklubb Tranby speidergruppe Lære bort å ta bilder for speidergruppe
Gullaugtoppen Velforening DNT Drammen og Omegn Intensjonsavtale om samarbeid for utvikling av rekreasjonsområde ved Skapertjern
Lier Frivilligsentral Lier kommune, Virksomhet Mangfold og mestring lede allsang og reisekåseri
Eiksetra Turisthytte BUA BUA låner ut utstyr BUA holder aktiviteter på Eiksetra
Kreftforeningen Sjåstadklubben innslag på støttekonsert for kreftforeningen
Lidir Lier Bygdetun Bodplass utredes
Lier Demensforening Kiwanis Club Lier Foredrag om demens for pårørende
Lier kulturskole Tranby skolekorps Regissør showkonsert
Flyktningtjenesten, Lier kommune Kiwanis Club Lier Hjelp til inkluderingsarbeid, barn og unge etter arbeidstid. Formidle kontakter av nyankomne og bosatte flyktninger.
Sjåstadklubben Ungdomshuset V2 V2 holder konsert/underholdning. Sjåstadklubben besøker v2
Lierbyen skole BUA Samarbeid om drift av BUA og aktiviteter som BUA holder
Espen Lahnstein HLF Lier Hørselstest
Lier Frisklivssentral Lierbyen Skole Muligheter for lån av mat og helserom til matkurs. Hjelp til hva som skal tilbys i kantine-ernæringsveileder
InMarket Liunggjengen Gratis bruker på INMarket platform fra lansering og utover
Espen Lahnstein Lier kirkelig fellesråd vaffelsteiker
BUA Lidir Viking og bueskytterlag Lider tilbyr aktivitetsdag mot at BUA prøver å finne plass til bod for Lidir
Lier Frisklivssentral Lier kommune, Virksomhet Mangfold og mestring Være sammen med seniorene, hospitere, underholdning og kulturdag.
Foreningen Norden Lier kirkelig fellesråd Hjelp til å skaffe vertskapsfamilier til ungdomsutveksling 2021. Billettsalg, vaffelsteking, brannvakter. Utreise vennskapskommune
Lier Bygdetun NAV Lier Møtes for å vurdere samarbeid om arbeidsinkludering.
Kreftforeningen Lierbyen Skole Lierbyen skole hjelper til med kakesalg og digital innsamling til Krafttak for kreft
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Tranby speidergruppe Møte med rus som tema.
Lier Sanitetsforening Lier Frisklivssentral Samarbeidsavtale om sunn og godt lunsjtilbud på Lierbyen skole
Jordbæreventyret Lier Bygdeungdomslag Lier Bu stiller med ungdommer på Jordbæreventyret
Eiksetra Turisthytte Kiwanis Club Lier frivillighetsarbeid ved aktiviteter på eiksetra. teambuilding for kiwanis
Lier Bygdekvinnelag Fosshagen ressurssenter Underholde med pianospill, dikt og sang. Servere kaker og kaffe på avdelingene. Lån av lokaler.
Brystkreftforeningen Drammen DNT Drammen og Omegn DNT kommer på medlemsmøter og informerer om sitt arbeid
Flyktningtjenesten, Lier kommune Lier kulturskole Kulturkveld. Sykveld & strikking. Kreative verksted.
Gjenbrukt luxery Tranby skole Ønsker å opprette et samarbeid, bla hjelp til i kantina
Lier Røde Kors DNT Drammen og Omegn Profileringsarena/stand
Hennummusikken Liunggjengen Felles konsert.
Lidir Viking og bueskytterlag Kiwanis Club Lier Mulig hjelp til å flytte en bod
DNT Drammen og Omegn Lier Røde Kors Assistanse ved arrangementer
Ungdomshuset V2 Tranby skolekorps Samarbeid om showkonsert
DNT Drammen og Omegn Lier Røde Kors Førstehjelpskurs
Lier kommune, Kultur og fritid Lier Fotoklubb Synliggjøring av Lierdagene
InMarket Gjenbrukt luxery Hjelp med å få kontakt med relevante aktører i nærområdet.
Lier Fotoklubb lier kulturscene Fotografering av arrangementer
Lierbyen skole Hegg skole . klasse tilbyr 3-4 klassinger med kort botid i Norge leksehjelp
Lier Sanitetsforening Lier kommune Foredrag/undervisning; \»Sammen redder vi liv\»
Eiksetra Turisthytte Lier Røde Kors En arena for profilering
Eiksetra Turisthytte Lier Røde Kors tilbyr førstehjelpsassistanse
Flyktningtjenesten, Lier kommune Hegg skole Hegg skole som praksisplass for flyktninger.
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Lier Røde Kors gjennomføre førstehjelpskurs for småbarnsforeldere osv.
Lier Seniordans HLF Lier Opptreden i dans på medlemsmøte og hørseltest
BUA Kiwanis Club Lier løpende hjelp til aktiviteter for barn og ungdom
Lier Bygdetun Liunggjengens Støttefore Bygdetunet tilbyr aktivitetsdag Liunggjengen tilbyr konsert/musikkstund
Lier Sanitetsforening Lier kommune Markedsføring av aktivitetstilbud. \»Kløvertur\» – for eldre i Lier.
Lier kulturskole Lier Bygdeungdomslag samarbeid om kreativt arbeid og opplæring av unge
Mester Grønn Lier Frisklivssentral Møte om lån av lokalet/kunnskapsdeling
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune DNT Drammen og Omegn Opprette turgrupper, aktiviteter og kurs for pappaer 1. gang per mnd
Sjåstadklubben Mestring og mangfold -avd flyktgningtjenesten Sjåstad klubben får en arena, og Lier kommune får mini-konserter i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse
Brystkreftforeningen Drammen Flyktningtjenesten, Lier kommune BKF skal holde foredrag om foreningen og brystkreft
Kiwanis Club Lier HLF Lier Intensjon om foredrag, klubbkvelder hos Kiwanis
Lier kirkelig fellesråd Lier Frivilligsentral Opplegg rundt fremtidig teknologisk utvikling, konsekvenser for arbeidsliv, karriere og egen utvikling
Ordfører Gunn Cecilie Tranby skole kantinehjelp
Lier Frivilligsentral Fosshagen ressurssenter Bildekåserier fra reiser på litt spesielle steder tilbys.
Lier Sanitetsforening Lierbyen skole Hjelp til oppstart av kantine på skolen.
Kreftforeningen Tranby speidergruppe Avtale om eventuell bøssebæring i uke 11
Jordbæreventyret Sjåstadklubben LOkale artister gjennomfører minikonsert på ca 20 min fra hvedscenen på årets Jordbærfestival
Lier Bygdetun Lier kommune Historisk aften på Bygdetunet.
Kiwanis Club Lier Liunggjengen Transport til og fra øvelser på Nordal skole tirsdager 18 – 21
Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune Mestring og mangfold -avd flyktgningtjenesten Strikke sokker og annet ulltøy til spedbarn på helsestasjonen.
Lier Høyre Lier Fotoklubb Bilder til valgprogram m.v.