Internasjonalt

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system, og mangekommuner i Norge har sett potensialet

I Norge var det Bærum som var først ute og holdt Norges første Frivilligbørs i 2008.

Drammen har gjennomført frivilligbørs to ganger. Nå skal Lierprøve ut konseptet for første gang!