Lier Frivilligbørs ble for første gang avholdt i februar 2019! En stor suksess med 121 inngåtte avtaler.

Internasjonalt

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system, og mangekommuner i Norge har sett potensialet

I Norge var det Bærum som var først ute og holdt Norges første Frivilligbørs i 2008.