Hva er frivilligbørs?

Frivilligbørs er en unik møteplass for bedre samarbeid og samhandling på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

 

Dette er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget.

Bla deg igjennom eksempler på samarbeidsavtaler

Maleklubben gjør avtale med en bedrift om å stille ut akvareller i kantinen deres.

Eksemplene er inspirert av avtaler inngått på frivilligbørser i andre byer og land. Med litt kreativitet er mulighetene mange!

Eksempler på ressurser du kan finne på frivilligbørs:

Kloke hoder

Kompetanse, kurs eller rådgiving

Gode forbindelser

Hospitering, mentor eller nettverk

Nyttige never

Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte

Festligheter

Underholdning eller opplevelser

Varme hjerter

Tid for andre, være et medmenneske

Ting & Tang

Låne eller arve utstyr eller materialer

Husrom

Låne lokaler