Hvorfor delta?

Bli med på en spennende og nyttig møteplass! Les mer om hvorfor her.

Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

Bli med på et internasjonalt fenomen.

La din bedrift bli mer synlig.

Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet Lier.

Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte.

Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.

Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!

«Bedriftene i Lier er mange og varierte. Dette er en mulighet til å vise hvem vi er og hva vi har å dele, og også til å bygge nye samarbeidsrelasjoner.»

Næringsforeningen for Drammensregionan – Cecilie Brunsell

Hvorfor bør frivillige delta?

Vis hva dere brenner for i Liersamfunnet.

Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.

La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.

Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.

Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.

Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

«Lierbygda har mye å by på; kom på Frivilligbørs og vis hva dere brenner for. Her kan dere finne nye samarbeidspartnere som blir vinn-vinn for begge.»

Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta?

Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.

Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.

Bidra til mer og bedre samspill på tvers.

La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

«Jeg gleder meg til en ny møteplass for frivilligheten, næringsliv og oss i kommunen. Jeg kommer – kommer du?»