Kontakt oss

Lurer du på noe om Frivilligbørs? Ta gjerne kontakt med en av oss!

Næringsliv

Pål Høibackleder av Lier Næringsråd pal.hoiback@bmha.no

Frivillige organisasjoner

Kathrine Hoemleder av Lier frivilligsentral kathrine.hoem@lier.kommune.no

Offentlige virksomheter

Ingeborg Rivelsrudkultursjef ingeborg.rivelsrud@lier.kommune.no